Zdarzenie: koparka podwykonawcy (jednoosobowa działalność) przecina kabel energetyczny powodujący zwarcie w systemie sterowania ruchem kolejowym;

  • Roszczenie osoby trzeciej, nie związanej z podpisanym kontraktem;
  • Wysokość szkody (zniszczenie mienia, przestoje koszty osobowe): całość ok. 5,5 mln zł
  • Polisa OC z tytułu prowadzenia działalności posiadana przez podwykonawcę: 500 tys. zł
  • Całość szkody pokryta odszkodowaniem z polisy OC Generalnego wykonawcy prac

Problemy:

  • regres Ubezpieczyciela GW do podwykonawcy – skutek: podwykonawca praktycznie zostaje bankrutem
  • wzrost szkodowości GW i wyższa składka dla GW płacona w następnym okresie
  • Czy istnieją ewentualne odpowiednie rozwiązania ubezpieczeniowe lub inne biznesowe? U kogo i jak je można wprowadzić?