BIBROKERS

KONTAKT

Business Insurance Brokers Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 76, 80-254 Gdańsk

+48 58 341 20 24 | FAX: +48 58 500 89 11  |  sekretariat@bibrokers.pl

NIP: 9571092678   |   REGON 366834894   |  KRS  0000669072

Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej: 2334/17

Zezwolenie na prowadzenie działalności brokerskiej w zakresie reasekuracji: 76/R/17

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy

Kapitał zakładowy spółki: 50 000 PLN, opłacony w całości