BIBROKERS

JAK DZIAŁAMY

BIBROKERS

OFERTA

Czego oczekują Kontrahenci?

Wiedzy o ryzyku, doświadczenia w ochronie, podpowiedzi co do ubezpieczeń, oceny zakresu i opłacalności, pomocy w likwidacji szkód.

Co gwarantujemy?

Spokój, zrozumienie, obniżenie kosztów, sprawność działania, optymalizację ochrony.

BIBROKERS

PRODUKTY

Ubezpieczenia majątkowe:

Mienie (PD), EEI, BI, MB, CPM, MLOP, CAR/EAR, CWAR, CPE, ALOP, OC, OC zawodowe, Desennial, OCP, OCS, D&O, POSI, TI, Cargo, MDSU,rolnicze (w tym OC rolnika, ubezpieczenie upraw z dopłatą, ubezpieczenia gospodarstwa, Sprzęt i maszyny rolnicze), Komunikacja, Casco morskie, Stoczniowe, Morskie, NNW, KL, Gwarancje finansowe, Kredyt kupiecki, Cyber Risks i Pozostałe.

Ubezpieczenia życiowe i zdrowotne:

Wszystkie rodzaje tzw. „employee benefits”, Grupowe pracownicze ubezpieczenia na życie, Życiowe, Zdrowotne, Emerytalne

BIBROKERS

BRANŻE

Budowlana, stoczniowa, produkcyjna, mięsna, paliwowa, petrochemiczna, zawodowa (projektanci, inżynierowie budowlani, inżynierowie kontraktu, adwokaci), gospodarka odpadami, energia odnawialna

BIBROKERS

LIKWIDACJA SZKÓD

Wszyscy Kontrahenci mają zapewniony nasz kompleksowy udział i nadzór nad procesem likwidacji szkód. W tym aspekcie mocno współpracujemy z naszym Partnerem Biznesowym GB Odys i ich doświadczeniem szkodowo – likwidacyjnym

Zasady, których przestrzegamy w razie powstania szkody:

  • uwagi naszych klientów są priorytetem;
  • profesjonalny, pomocny, zaopatrzony w specjalistyczną wiedzę zespół ludzi, wsparty doświadczoną Kancelarią Prawną;
  • stały kontakt z naszym Kontrahentem;
  • jasne reguły postepowania;
  • stały monitoring szkody oraz procesu likwidacji szkody przez Kontrahenta.

Grupa Brokerska ODYS Sp. z o. o.

ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz 
tel. (+48) 52 376 87 50
www.odys.pl
e-mail: broker@odys.pl