BIBROKERS

REASEKURACJA

Business Insurance Brokers czynnie działa na rynku reasekuracyjnym.

Pomoc polskim Ubezpieczycielom w uzyskaniu stosownych pojemności reasekuracyjnych stanowi dla nas zawsze interesujące zadanie do wykonania.

Nasze doświadczenie i umiejętności pozwalają na kompleksową obsługę obligatoryjnych i fakultatywnych umów reasekuracyjnych dla wszystkich rodzajów ryzyk, w tym opracowanie i uplasowanie stosownych programów reasekuracji.