• Podmiot wyrządzający szkodę jest projektantem, producentem wadliwego produktu i wykonawcą prac montażowych;
  • Szkoda (ok. 1 mln zł) polega na położeniu wadliwego produktu (np. konstrukcji dachu), który w wyniku skurczenia się spowodował rozszczelnienie całej konstrukcji i konieczność wymiany elementu wadliwego na element wolny od wad;
  • W zależności od ubezpieczyciela i samego zakresu ochrony polisowej kryte mogą być np. wyłącznie koszty usunięcia (praca, rusztowania, dźwigi) oraz koszty dostarczenia produktu wolego od wad; można stosować indywidualne rozszerzenia np. na koszty wywiezienia wadliwego materiału, inne;
  • Co nie podlega ubezpieczeniu: tylko koszt nowego, niewadliwego produktu? Czy nic?

Problem interpretacyjny: wykonawca zamiast wymienić wadliwy produkt na nowy, zastosował inny produkt, położony dodatkowo w miejscu powstania szkody, co pozwoliło na ograniczenie kosztów naprawy.

Ubezpieczyciel może stanąć na stanowisku (pytanie czy błędnym?), że inny produkt to jest koszt nowego niewadliwego produktu i za tą cześć kosztów nie można wypłacić odszkodowania